IP 44.222.64.76 na mapě

Souřadnice:   38.9547   -77.4043

Jaké informace lze získat z adresy IP?

Osoba, která zná vaši IP adresu, zná vaši polohu (včetně regionu, města, PSČ a dokonce i ulice). Marketingoví specialisté využívají tyto výsledky spolu s dalšími informacemi získanými z metadat, cookies, trackerů atd. k vytvoření podrobného profilu vaší osoby. Mohou získat znalosti nejen o vaší poloze, ale také o navštívených webových stránkách, vašich zájmech, hledaných výrazech atd. To vám umožní zobrazit mj. profilované reklamy nebo personalizované výsledky vyhledávání.
Poskytovatelé internetu mají přístup k ještě většímu množství informací – k vašim osobním údajům a mají možnost sledovat informace, které odesíláte a přijímáte (které nejsou šifrované) a sdílet tato data s vládními organizacemi.

Často se proto vyplatí postarat se o své soukromí a IP adresu skrýt například pomocí VPN služeb. Vidět víc.


Poznámky ke geolokaci

Umístění IP adresy, tedy umístění počítače je obvykle nepřesné . Zatímco v případě velkých měst lze předpokládat, že indikace jsou s největší pravděpodobností správné, v případě jiných lokalit to může být velmi velké.

Často nemusí být umístěním adresa cílového počítače, ale adresa poskytovatele internetu (např. v případě mobilních sítí)


Typy adres - statické a dynamické

IP adresy lze přidělovat staticky nebo dynamicky. Statické adresy IP jsou vždy přiřazeny stejnému zařízení a jsou obvykle vyhrazeny pro e-mailový server / obchodní server. Tyto IP adresy jsou přiděleny ze skupiny dostupných adres od vašeho ISP. Statická IP adresa obvykle stojí příplatek.
Dynamická adresa znamená, že se vaše IP změní, například pokaždé, když se připojíte k internetu, bude vaše IP jiná! Tyto adresy jsou přidělovány náhodně z fondu poskytovatele internetu a často jsou přidělovány jednotlivým zákazníkům, např. v případě mobilní telefonie.


Porty, což znamená mnoho počítačů a stejnou IP adresu

Fond IPv4 adres je omezený, takže není možné, aby každé zařízení mělo svou vlastní unikátní IP adresu. Obvykle je to naopak, tj. mnoho zařízení používá stejnou IP adresu. Pokud máte například doma pevný internet a bezdrátovou síť, všechna zařízení připojená k této Wifi budou mít jednu, stejnou , sdílenou IP adresu na internetu.
To je možné díky portům – dodatečným informacím, které se odesílají s IP, které pomáhají routeru oddělit provoz na konkrétní zařízení nebo službu v podsíti. Pokud tedy budete mít pouze IP adresu odesílatele, ale bez čísla portu, často vám neumožní přesně lokalizovat zařízení, které informaci odeslalo, ale pouze označí možnou skupinu zařízení.
To je znázorněno níže uvedeným diagramem, ve kterém mají různá zařízení stejnou IP adresu- 1.1.1.1: