Wynik wyszukiwania:

Brak wyników wyszukiwania - nie podano domeny ani adresu IP


Whois - czym jest i do czego go używać

Czym jest Whois

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) jest instytucją, która reguluje rejestrację i własność domen internetowych. Whois to prowadzona przez tą organizację baza danych, która określa, kto jest właścicielem domeny i jak się z tą osobą skontaktować.


Co zawiera rekord Whois?

Rekord Whois zawiera wszystkie informacje kontaktowe związane z osobą, grupą lub firmą, która rejestruje określoną nazwę domeny. Zazwyczaj każdy rekord Whois zawiera informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Abonenta (będącego właścicielem domeny), imię i nazwisko oraz dane kontaktowe rejestratora , daty rejestracji , serwery nazw, najnowszą aktualizację i datę wygaśnięcia.


Prywatność

Należy pamiętać, że nie ma możliwości ukrycia istnienia rejestracji domeny, ponieważ każdy może sprawdzić Whois, aby potwierdzić status domeny. ICANN wymaga, aby informacje kontaktowe właścicieli i zarządzających nazwą domeny były publicznie dostępne za pośrednictwem katalogów Whois. Obejmuje to adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail.
Niektórzy rejestratorzy domen oferują usługi rejestracji prywatnej, co powoduje, że zamiast danych właściciela domeny są wyświetlane dane kontaktowe rejestratora. W przypadku tej „prywatnej rejestracji” podmiotem świadczącym usługę ochrony prywatności domeny jest rejestrujący domenę. Nie zapewnia to jednak anonimowości, rejestratorzy są prawnie zobowiązani do ujawnienia prywatnych informacji uprawnionym instytucjom.